Skade og verdivurdering

Maritimt Kompani har siden 2009 fungert som et bindene ledd mellom kunde og forsikringsselskap, når stor eller liten skade oppstå. Vi har kontakt med de fleste forsikringsselskaper og deres takstmenn i regionen.

Følgende tjenester;

  • Tilstandsvurdering på stedet, begrense skade.
  • Kraning ved eget serviceanlegg Grilstad kommer vær 2020
  • Reparasjoner. Rigg og seil