Skade og verdivurdering

Maritimt Kompani har siden 2009 fungert som et bindene ledd mellom kunde og forsikringsselskap, når stor eller liten skade oppstå. Vi har kontakt med de fleste forsikringsselskaper og deres takstmenn i regionen. Anlegget på Kai 19 i Trondheim har servicebrygge, seilmakeri, riggverksted og eget område på land for inspeksjon og service.

(Midt- Norges eneste autoriserte Volvo Penta Marine – verksted ligger på Kai 19, vegg i vegg med MK.)

Følgende tjenester;

  • Tilstandsvurdering på stedet, begrense skade
  • Skadetakst
  • Flytting av båt
  • Kraning ved eget serviceanlegg
  • Reparasjoner. Rigg, seil, plastskader mm.
  • Verdivurdering ved kjøp/salg av båt