Riggsjekk

Å sjekke alle vitale deler av riggen din er noe av det viktigeste du kan gjøre for både sikkerhet og ytelse. En riggsjekk hos oss vil være gunstig for dine forsikringsbetingelser.
Vedlikehold og ettersyn av riggen har ikke bare betydning for båtens verdi og egen seilglede. Det er også avgjørende for sikkerheten om bord at riggen er i orden. Vår riggsjekk gir deg også råd som vil gi økt seilglede, enten du er tur eller regattaseiler.
Vi har dessverre erfart at mange rigghavarier skyldes mangelfullt eller uprofesjonelt vedlikehold. Komponenter slites ut eller går i stykker, og trenger reparasjon eller utskiftning. Mange ganger er kostnaden marginal i forhold til konsekvensene ved å la være. Maritimt kompani kan tilby en komplett riggsjekk med skriftlig rapport til din båt.

Da får du en god oversikt over tilstanden på din mast, løpende rigg, stående rigg og tilhørende dekksutstyr. Rapporten benyttes til å sette opp et vedlikeholdsprogram som gir grunnlag for trygge seilaser fremover.

• Prisene forutsetter at båten leveres ved vår servicebrygge på Kai 19, og at vi står fritt til å utføre riggsjekken når det måtte passe oss i løpet av arbeidsdagen.
• Prisene inkluderer skriftlig rapport og bildedokumentasjon.
• Vi vil oppfordre til å på forhånd fortelle oss om eventuelle feil og mangler du måtte kjenne til på forhånd, da dette vil være med på å øke kvaliteten på riggsjekken.
• Vi har mulighet til å utføre riggsjekk utenfor Kai 19 , men vi opplever at det som regel er tid og kostnadsbesparende for oss og kunde dersom riggsjekk utføres ved vår servicebrygge. Dette gjør også at vi er i stand til å ta mindre reparasjoner på strak arm, uten å måtte reise unødvendig for å hente deler og verktøy.
• Riggsjekk utført av Maritimt kompani er en visuell inspeksjon av fagperson. Det gis ingen garanti for levetid på utstyr ettersom det kan finnes skjulte feil og mangler.

Ofte stilte spørsmål ved riggsjekk
Må man ta ned masten for å gjøre en riggsjekk?
Svar: Normalt utfører vi riggsjekk når masten står rigget på båten. Vanligvis gir en visuell inspeksjon av riggen mens den er stående en god indikasjon på riggens tilstand. Når riggen er oppe kan vi også oppdage ting vi ikke kan se når riggen er tatt ned, som for eksempel riggtrim.
Dersom vi under en riggsjekk kommer over ting vi er usikre på, som vi ikke kan si noe mer om uten å ta riggen ned, vil vi gjennomgå dette med båteier. Dette vil da som regel være en kostnadsvurdering.
Er riggtrim en del av riggsjekken?
Svar: Riggtrim er normalt ikke en del av en riggsjekk. En riggtrim har store variasjoner fra båt til båt. Dersom det er store skjevheter i riggen kan det være fornuftig å slakke riggen helt for å starte på nytt. Andre rigger trenger kanskje bare en liten etter-stramming som tar mye kortere tid.

Priser på riggsjekk
> 32 fot – 2.500 inkl. mva.
33-40 fot – 3.000 inkl. mva.
41-50 fot – 3.500 inkl. mva.

Gjør din egen riggsjekk
Vi har utarbeidet en oversikt som kan hjelpe deg å selv gjøre en riggsjekk på din egen båt. En slik sjekk bør du selv utføre minst en gang i året.

Du bør også utføre en egen riggsjekk når båten har vært utsatt for unormal belastning, som hardt vær, grunnstøting, kollisjon, broach eller liknende.
Et annet tips er gå sammen med naboen for å få hen til å sjekke din båt, og du sjekker naboens.

Husk at profesjonelle rigger er trent til å se feil og mangler på forskjellige rigger. Vi anbefaler derfor å alltid bruke profesjonell rigger for å utføre riggsjekk.