2017 – Det store jubileumsåret er i gang! Vi forbereder et begivenhetsrikt seilerår, med spennende nyheter og flere store eventer. Vi er stolte av å ha med Seilmaker Peter Høeg og Ullman Sails inn i vårfemte sesong sammen. Seilmaker Høeg har 250-års jubileum i Drammen og Ullman Sails og fabrikk, med sin hovedbase i Newport Californina fyller 50 år! Et av årets høydepunkt, blir Seileruka med 100-års jubilanten Kristiansunds Seilforening i spissen. MK er med som stolt sponsor og partner!
Med noe ny besetning på Kai 19 og med 2 seilmakerlærlinger vil vi som tidligere fungere som Midt-Norges seil og riggverksted og være tilgjengelig med våre leverandører i ryggen gjennom hele sesongen
Les hele nyhetsbrevet