Grilstad Regattaèn 2017

LØRDAG 20. MAI KL. 11:00 – 15:00
Maritimt Kompani og Trondhjems Seilforening inviterer til regatta på Grilstad Marina for gamle
og nye seilere, tur- og regattabåter

De båtene som ikke er registrert i NOR rating vil få tildelt et måltall for denne
regattaen og seiler i egen klasse.
Regattaen vil bli lagt opp med ulike baner tilpasset de forskjellige klassene.

Etter seilingen blir det «after sail» og premieutdeling.

 
Program:
– Fredag kl. 18:00 – Skippermøte / regattaorientering (frivillig)
– Lørdag kl. 11:00 – Presentasjon av baner og klasseinndeling
– Første start kl. 12:00
Premieutdeling hos Maritimt Kompani og «Aftersail» Land & Strand fra kl. 15:30
Påmelding innen 18.mai til post@maritimtkompani.no / 97 12 95 00